Skip to main content

Eigenaarschap en Bondgenootschap

Voor een gezaghebbende en geloofwaardige overheid is een goed samenspel tussen ambtenarij, bestuur en politiek cruciaal. In de training Eigenaarschap en Bondgenootschap staat centraal hoe je als ambtenaar vanuit dat samenspel tot goede publieke dienstverlening komt. Deze eendaagse training helpt ambtenaren te groeien als bondgenoot van burgers, het bestuur, de (lokale) politiek en de eigen collega’s en weer eigenaar te worden van het eigen werk.

Intro

Inleiding

Ambtenaren werken in een complex krachtenveld. Burgers, bestuurders, (lokale) politici, allemaal hebben ze recht op het vakmanschap van ambtenaren. Een lastige uitgangspositie, temeer omdat de belangen en verantwoordelijkheden van deze partijen niet zelden tegenover elkaar staan. Tot slot hebben ambtenaren zelf recht op ambtelijk vakmanschap. Zij moeten hun werk naar eer en geweten kunnen doen.

In de training Eigenaarschap en Bondgenootschap leren ambtenaren hoe om te gaan met dit krachtenveld. De ochtend staat in het teken van hoe je als ambtenaar bondgenoot kunt zijn van deze verschillende partijen? Hoe kom je ondanks de verschillende verantwoordelijkheden tot goed ambtelijk vakmanschap? We maken deze vragen begrijpelijk door te werken met concrete casussen uit de praktijk van de deelnemers.

Het middagdeel van de training staat in het teken van eigenaarschap. Om als ambtenaar een goed bondgenoot te kunnen zijn, is het belangrijk dat ambtenaren zich betrokken bij het eigen werk zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. We behandelen onder andere het belang van beroepstrots en waardering. Daarnaast gaan we in op hoe eigenaarschap ontstaat, zowel op individueel niveau als in teamverband. Aan het einde van de dag zijn de deelnemers zich bewuster van het krachtenveld en beschikken zij over handvatten om hierbinnen vorm te geven aan hun vakmanschap.

Ervaring

In 2023 voert Stichting Beroepseer de training Eigenaarschap en Bondgenootschap uit voor alle medewerkers in dienst van de gemeente Midden – Groningen (+/- 900 ambtenaren). Verdeeld over vijftig sessies werken zij aan hoe je vanuit bondgenootschap en eigenaarschap tot ambtelijk vakmanschap komt. Door de hele organisatie deel te laten nemen, speelt het programma een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling. Meer informatie over het traject in Midden-Groningen is te vinden op de site van Stichting Beroepseer.

‘Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de training Eigenaarschap en Bondgenootschap. Op een ontspannen manier wordt in een gemêleerd gezelschap betekenis gegeven aan deze begrippen en ontstaat er een gedeeld beeld over wat onze gemeente hieronder verstaat. Enthousiaste trainers, een afwisselend programma, een prima lunch en natuurlijk leuke collega’s…. ingrediënten voor een succesvolle dag!’

Een directeur in de gemeente Midden – Groningen

Doelgroep en doelstelling

Doelgroep

De training Eigenaarschap en Bondgenootschap is geschikt voor alle ambtenaren in dienst van een ministerie, uitvoeringsorganisatie, provincie of gemeente. Het programma is interessant voor ambtenaren met verschillende functie- en opleidingsniveaus. Juist vanwege de nadruk op bondgenootschap is een gemêleerde groep in de training aan te bevelen, zodat de inzichten van deelnemers met verschillende achtergronden elkaar versterken.

Hoofddoel

De training Eigenaarschap en Bondgenootschap heeft tot doel publieke professionals toe te rusten met praktische vaardigheden en inzichten om effectief te opereren in het complexe krachtenveld waarin zij werken. Dit doen we door de deelnemers concrete handvatten te geven over hoe een goed bondgenoot te zijn en daarbinnen eigenaarschap over het eigen werk te behouden.

Wat levert de training op?

De training levert voor deelnemers de volgende resulaten op:

  • Meer inzicht in wat het betekent eigenaarschap te tonen en bondgenoot te zijn van inwoners, bestuur en (lokale) politiek. Deelnemers leren gezamenlijk betekenis te geven aan deze begrippen en vertalen ze naar concrete handelingsperspectieven in hun eigen werkpraktijk.
  • Meer kennis over de rol van de ambtenaar ambtenaar als bondgenoot van inwoners. De training helpt deelnemers om echt te luisteren naar inwoners, effectief van buiten naar binnen te werken en zichzelf deze mindset eigen te maken en te vertalen naar hun dagelijkse praktijk.
  • Inzicht in wat ambtelijk vakmanschap, rechtsstatelijkheid, modern overheidsgezag en Goed Werk is, en wat deze begrippen inhouden en betekenen voor het eigen werk. De training verkent geloofwaardig handelen van de overheid en de principes die ten grondslag liggen aan de gemaakte keuzes.

Kerninformatie

  • Geschikt voor alle typen ambtenaren
  • Fysieke bijeenkomst.
  • 10 – 20 deelnemers, idealiter samengesteld uit verschillende teams.
  • Duur: 8 uur
  • Opzet:

– De ochtend staat in het teken van bondgenootschap. Hoe kun je als ambtenaar bondgenoot zijn van de verschillen partijen waar je in je werk mee te maken krijgt zoals burgers, de politiek en je eigen collega’s? Hoe kom je ondanks de verschillende verantwoordelijkheden tot goed ambtelijk vakmanschap? 

– Het middagdeel van de training staat in het teken van eigenaarschap. We behandelen hoe eigenaarschap ontstaat, zowel op individueel niveau als in teamverband. Ook gaan we in op psychologische veiligheid en het belang van beroepstrots.

Aan het einde van de dag zijn de deelnemers zich bewuster van het krachtenveld en beschikken zij over handvatten om hierbinnen vorm te geven aan hun vakmanschap.

Kerninformatie

Trainers en partners

Iedere trainingsdag wordt begeleid door twee ervaren trainers vanuit Stichting Beroepseer. In samenwerking met trainers uit de podiumkunst zorgen we voor een interactieve en inspirerende leerervaring. Op deze manier zorgen we ervoor dat de training een leuk en toegankelijk karakter heeft.

Meer weten?

Wil je meer weten over de training Eigenaarschap en Bondgenootschap of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders van Stichting Beroepseer.