Skip to main content

Leergang Modern Gezag

Gezag is de vrijwillig aanvaarde invloed van een individu of organisatie op een andere persoon of groep. In de moderne tijd is gezag niet meer afhankelijk van formele posities, maar moet het grotendeels op individueel niveau worden verdiend. Dit betekent dat veel afhangt van de individuele kwaliteiten van gezagsdragers. Of het nu gaat om ambtsdragers in het politieke bestuur, zoals burgemeesters en wethouders, of publieke frontlijnprofessionals die dagelijks in direct contact staan met burgers. Zij worden geconfronteerd met de uitdaging om gezagsvol hun werk te doen. In de Leergang Modern Gezag leren deelnemers hoe ze in de 21e eeuw op een duurzame manier gezag kunnen opbouwen.

Inleiding

Gezag is de vrijwillig aanvaarde invloed van een individu of organisatie op een andere persoon of groep. In de moderne tijd is gezag niet meer afhankelijk van formele posities, maar moet het grotendeels op individueel niveau worden verdiend. Dit betekent dat veel afhangt van de individuele kwaliteiten van gezagsdragers. Of het nu gaat om ambtsdragers in het politieke bestuur, zoals burgemeesters en wethouders, of publieke frontlijnprofessionals die dagelijks in direct contact staan met burgers. Zij worden geconfronteerd met de uitdaging om gezagvol hun werk te doen.

Stichting Beroepseer en Maas theater en dans hebben gezamenlijk de Leergang Modern Gezag ontwikkeld. Deze leergang is speciaal ontworpen om publieke professionals beter in staat te stellen om op een duurzame manier gezag op te bouwen en te behouden.

In vier lesdagen leren deelnemers wat gezag is, waarom het cruciaal is voor het functioneren van de overheid en hoe je in de 21e eeuw op een duurzame manier gezag kunt opbouwen en behouden. Daarmee verkrijgen de deelnemers handvatten om hun eigen gezag te vergroten en zo effectiever te opereren in de hedendaagse samenleving.

Ervaring

Stichting Beroepseer heeft ruime ervaring met het publiceren over en het onderzoek doen naar gezag. In 2012 publiceerde Beroepseer het boek ‘Gezagsdragers’. Dit boek bespreekt de tegenstrijdigheid dat gezag steeds minder vanzelfsprekend is, maar een gezagsvol optreden van professionals belangrijker is dan ooit. Het boek komt met oplossingen voor deze situatie.

De afgelopen jaren heeft Stichting Beroepseer onderzoek gedaan naar gezag in het lokaal bestuur. Zo verschenen de titels Het gezag van de wethouder (2016), Het gezag van de gemeentesecretaris (2019) en Het gezag van de raadsgriffier (2020).  Daarnaast verschenen de boeken De SAM-professional als gezagsdrager (2021) over het gezag van uitvoerende professionals in het sociaal domein en Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren (2023) over gezag binnen de Belastingdienst, Douane en Dienst Toeslagen.

Met de Leergang Modern Gezag zet Beroepseer een nieuwe stap om de kennis over gezag die we hebben opgedaan via onze eerdere publicaties en onderzoek te verbinden met de praktijk. We hebben in de afgelopen jaren met succes wethouders getraind om gezag te vergaren en te behouden, en met deze leergang brengen we onze ruime ervaring naar een breder publiek van publieke professionals.

Doelgroep en Doelstelling

Doelgroep: De Leergang Modern Gezag is bedoeld voor publieke professionals die in hun werk in direct contact staan met de samenleving. Hierbij kan het gaan om publieke bestuurders, maar ook om frontlijnambtenaren als klantmanagers, WMO-consulenten en politieagenten. Deze leergang leert hen op een duurzame en gezagvolle manier te opereren in de uitdagende hedendaagse samenleving.

Hoofddoel: Het hoofddoel van de Leergang Modern Gezag is om publieke professionals te voorzien van essentiële kennis, vaardigheden en inzichten om gezag op te bouwen en te behouden in de moderne tijd. Door deel te nemen aan deze leergang kunnen deelnemers hun individuele leiderschapspotentieel vergroten, effectieve communicatie bevorderen, vertrouwen opbouwen bij het publiek en een positieve invloed uitoefenen op hun organisatie en de samenleving als geheel.

Wat levert de training op?

Voor deelnemers:

 • Inzicht in hoe gezag tot stand komt en kan worden vergaard.
 • Inzicht in hoe je persoonlijke kwaliteiten kunt inzetten om je gezag te vergroten
 • Leren op welke gezagsbronnen je een beroep kunt doen en wat daarvoor nodig is
 • Leren hoe je theorie over gezag vertaalt naar praktische handelingsperspectieven

Voor organisaties:

 • Een impuls aan het leren en ontwikkelen in de organisatie. Deelnemers maken zich een andere manier van kijken, denken en handelen eigen, ontwikkelen nieuwe werkwijzen en ontdekken hoe ze collega’s daarin kunnen meenemen.
 • Een impuls aan een professionele cultuur met ambtenaren die zelfbewust, rolbewust, responsief, verbindend, gezagsvol en met lef hun vak uitoefenen.
 • Professionals die gezag kunnen vergaren en behouden.

Programma

De Leergang Modern Gezag bestaat uit vier volledige cursusdagen.

Dag 1: Macht en status

Op dag 1 leggen we een basis in de groep en creëren we een veilige en open context. Samen onderzoeken we wat macht en gezag betekenen in deze tijd, zowel in de maatschappij als in de publieke sector. We kijken naar jouw rol in de organisatie, in het team en als individu, en hoe je met macht zou moeten en willen omgaan. Aan het einde van dag 1 heb je een beter begrip van je eigen machtspositie en hoe je deze kunt inzetten voor gezagsvol handelen.

Dag 2: Positioneel en institutioneel gezag

Op dag 2 verkennen we positionele en institutionele gezagsbronnen. We onderzoeken de context waarin je werkt en de functie die je bekleden, en wat dit betekent voor het ontwikkelen van gezag. We kijken naar het decor van gezag en de kern van je werk. Je ontdekt hoe jouw persoonlijke waarden zich verhouden tot de waarden die leidend zijn in jouw werk. Aan het einde van dag 2 heb je helderheid over hoe jouw positie en rol jouw gezag kunnen beïnvloeden.

Dag 3: Persoonlijk gezag

Op de derde dag zoomen we in op persoonlijke gezagsbronnen. We ontdekken dat persoonlijke waarden en kwaliteiten steeds belangrijker worden om gezag op te bouwen. Je onderzoekt wie je bent als mens, wat jouw waarden en kwaliteiten zijn, en hoe je deze effectief kunt inzetten bij het uitoefenen van je functie. Zelfkennis, zelfvertrouwen en eigenwaarde vormen de basis voor professioneel en gezagsvol handelen. Aan het einde van dag 3 heb je meer inzicht in jouw persoonlijke kracht en hoe je die kunt gebruiken om gezag uit te stralen.

Dag 4: Modern gezag

Tijdens de laatste dag integreren we de inzichten en bundelen we de kennis van de voorgaande dagen. We kijken naar vervolgstappen, zowel op individueel niveau als in de groep. Hoe kun je het geleerde toepassen in je dagelijkse werkpraktijk? Hoe kun je als groep elkaar ondersteunen en gezamenlijk werken aan het vergroten van gezag? Aan het einde van dag 4 heb je praktische handvatten om modern gezag op een duurzame manier te integreren in je werk en organisatie.

Kerninformatie Leergang

 • Doelgroep: publieke professionals en bestuurders die in hun werk in direct contact staan met de samenleving.
 • Fysieke bijeenkomsten op locatie.
 • 10 –20 deelnemers per groep.
 • Duur: 4 dagen
 • Opzet: Vierdaagse leergang waarbij iedere dag een onderdeel van modern gezag centraal staat.In de leergang wordt gebruikgemaakt van theateroefeningen. 

Trainers en partners

Iedere trainingsdag wordt begeleid door twee ervaren trainers vanuit Stichting Beroepseer. Onze trainers hebben uitgebreide expertise op het gebied van gezag en leiderschap, waardoor zij waardevolle inzichten kunnen delen en deelnemers kunnen inspireren om hun leiderschapspotentieel te vergroten.

Voor de ontwikkeling en begeleiding van de trainingen bundelt Stichting Beroepseer haar expertise met die van trainers van Maas theater en dans, die ruime ervaring hebben in de podiumkunst. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat de training een verfrissend en toegankelijk karakter heeft. De podiumkunstvaardigheden worden ingezet om de deelnemers op een creatieve en interactieve manier te betrekken bij het onderwerp gezag.

Publicaties Stichting Beroepseer over gezag

Meer weten?

Wil je meer weten over de Leergang Modern Gezag of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders: