Skip to main content

Trainers

Thijs Jansen

Drs. Thijs Jansen is directeur van Stichting Beroepseer en daarnaast verbonden geweest aan universiteiten: sinds 2019 als projectonderzoeker aan het Centrum Èthos van de Vrije Universiteit Amsterdam; daarvoor 15 jaar als docent en onderzoeker aan de vakgroep Bestuurskunde van de Universiteit van Tilburg. Hij schreef diverse publicaties over (overheids)gezag, ambtelijk vakmanschap en professionaliteit, waaronder het essay Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag (2016).  Daarnaast heeft hij advies- en groepscoachingstrajecten begeleid bij diverse overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst, gemeente Zaandam, gemeente Zutphen en het Openbaar Ministerie. Klik hier voor zijn profiel op Linkedin.

 


 

Maurits Hoenders

Drs. Maurits Hoenders is projectleider en trainer bij Stichting Beroepseer. Hij heeft advies- en groepscoachingstrajecten begeleid bij diverse overheidsorganisaties, waaronder de Belastingdienst, de Douane, het NRGD, gemeente Zaandam en de gemeente Zutphen.  Hij houdt zich inhoudelijk bezig met ontwikkelingen in het openbaar bestuur, met een focus op ambtelijk vakmanschap en overheidsgezag. Daarnaast is hij trainer bij De Vuurmakers, dat leiderschapsprogramma’s verzorgd voor jonge ambtenaren. Klik hier voor zijn profiel op Linkedin.


Dorien Folkers

Dorien Folkers is dramaturg en lid van het artistiek team van Maas Theater en Dans. Daarnaast is zij docent, schrijver, regisseur, actrice en was zij van 2013 tot 2017 hoofd educatie van Maas Theater en Dans. Ze studeerde aan Artez Hogeschool voor de kunsten (docent dramatische vormgeving) en volgde de Mimeopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Dorien werkt als spel- en theaterdocent en mentor aan kunstvakopleidingen en geeft speltrainingen aan acteurs en regisseurs. Samen met Moniek Merkx en Jowi Schmitz schreef zij een theaterhandboek, getiteld Eerste Hulp Bij Theater. Voor de Cultuureducatie met Kwaliteit Regeling (CmK) ontwikkelde zij een traject voor bassischolen getiteld Steljevoor. Daarin is embodied leren het uitgangspunt. Sinds 2019 zet ze deze manier van werken in bij trainingen van Stichting Beroepseer, waaronder de Leergang Ambtelijk Vakmanschap. Klik hier voor haar profiel op Linkedin.

 


 

Taco van Dijk

Taco van Dijk is theaterdocent op de acteursopleiding Kunst & Multimedia in Groningen en gastdocent op de verkorte opleiding tot docerende theatermaker op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, bij de Academie voor Theater en Dans. Daarnaast is hij freelance werkzaam als eindregisseur en heeft hij masterclasses gevolgd bij de Kaos Pilots (te Aarhus, Denemarken) om zich nieuwe manieren eigen te maken voor het creëren van dynamische leeromgevingen. Voordat hij zijn vakkennis ging overdragen aan anderen was hij medeoprichter van een theatergroep waarmee hij voorstellingen maakte en speelde in binnen- en buitenland. Sinds 2019 levert hij een actieve bijdrage aan trainingen van Stichting Beroepseer, waaronder de Leergang Ambtelijk Vakmanschap.


Gerard van Nunen

Drs. Gerard van Nunen is bestuurskundige en werkt als projectmanager, onderzoeker en trainer bij Stichting Beroepseer. Hij werkt aan publicaties en onderzoeken over publieke professionals, (overheids)gezag en ambtelijk vakmanschap. Van Nunen is redactielid en medeauteur van het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap (2022). Hij is medeauteur van het artikel Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscodes (2020) en stelde de Goed Werk Toolkit Beleidsambtenaren (2017) samen om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te kunnen onderzoeken. Gerard heeft als trainer meerdere advies-en groepscoachingstrajecten begeleid bij diverse overheidsorganisaties waaronder de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het begeleiden van focusgroepen en groepsgesprekken met publieke professionals. Klik hier voor zijn profiel op LinkedIn.

 


 

Rens Weenink

Rens Weenink MSc. is organisatieantropoloog. Dat betekent dat hij het perspectief en de methodieken uit de antropologie gebruikt om organisaties te helpen samen te werken vanuit echt contact. Dit doet hij door opzoek te gaan naar onderliggende patronen in het menselijke contact. Deze patronen zijn niet altijd zichtbaar, maar des te bepalender voor de dynamiek. Dit perspectief van de antropoloog neemt Rens mee in zijn rol als trainer voor Stichting Beroepseer. Hij maakt makkelijk contact en op een authentieke manier: met scherpe vragen, kritische opmerkingen en droge humor weet hij een verbindende factor te zijn tussen mensen die elkaar niet dachten te begrijpen. Zie hier zijn profiel op LinkedIn.


Corné van der Meulen

Corné van der Meulen MSc is socioloog. Hij werkt onder andere aan onderzoeken en publicaties over publieke professionals, (overheids)gezag en ambtelijk vakmanschap. Hij is (mede)auteur van meerdere publicaties over het gezag van (politieke) ambtsdragers en publieke professionals zoals Het recht op ambtelijk vakmanschap (2022) De SAM professional als gezagsdrager (2021), Het gezag van de raadsgriffier (2020), Het gezag van de gemeentesecretaris (2019) en Het gezag van de wethouder (2018). Hij is een scherpe waarnemer die makkelijk en plezierig communiceert met individuen en groepen. Zie hier zijn profiel op LinkedIn.

 


 

Nynke Andringa

Nynke stond aan de wieg van de ontwikkeling van de zogenoemde Amaryllis-methode waarbij wordt uitgegaan van ‘één plan, één gezin en één sociaal werker’ in de wijk Heechterp Schieringen in Leeuwarden. In dat team is ze ruim vier jaar werkzaam geweest als sociaal werker, daarna nog een paar jaar als teamleider. Naast het teamleidersschap heeft ze gewerkt aan de (door)ontwikkeling van armoede bestrijding (preventie) en het verbeteren van de schuldhulpverlening in de gemeente. Ook heeft ze de samenwerking tussen de wijkteams en de vrijwilligersorganisaties na de decentralisaties vorm gegeven. Sinds 2017 werkt ze als trainer en blijft ze invulling geven aan de Amaryllis methode, als een innovator in het sociaal domein om op creatieve wijze het verschil te maken sámen met de mensen om wie het gaat. Zie hier haar profiel op LinkedIn.