Skip to main content

Workshop Ambtelijk Vakmanschap

Wat betekent het om het publieke belang te dienen? Hoe ga je om met professionele dilemma’s en welke mogelijkheden heb je als vakmanschap onder druk staat? Hoe kun je als ambtenaar beter positie pakken?

Bovenstaande vragen staan centraal in de workshop Ambtelijk Vakmanschap. De workshop is een inspirerende werkplaats waarin deelnemers in teamverband aan de slag gaan met een vraagstuk uit de eigen werkpraktijk. Door gezamenlijk te reflecteren op een actuele casus ontdekken zij wat er nodig is om hun ambtelijk vakmanschap te versterken.

Intro

Inleiding

In de workshop Ambtelijk Vakmanschap verkennen we wat ambtelijk vakmanschap inhoudt en hoe deelnemers er zelf (samen met collega’s) invulling aan kunnen geven in hun eigen werkpraktijk.

De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel leren de deelnemers onder andere over wat het betekent om het publiek belang te dienen, waarin ambtenaren verschillen van werknemers in het bedrijfsleven, hoe om te gaan met dilemma’s uit de eigen werkpraktijk en welke mogelijkheden zij hebben wanneer vakmanschap onder druk komt te staan.

In het tweede deel staat een specifieke casus uit de werkpraktijk van het deelnemende team centraal. Op basis van de besproken theorie worden zij uitgedaagd vanuit verschillende invalshoeken op de casus te reflecteren. Zo ontwikkelen zij concrete handelingsperspectieven om in de praktijk invulling te geven aan ambtelijk vakmanschap.

Quotes

De afgelopen jaren heeft Stichting Beroepseer deze workshop verzorgd voor verschillende publieke organisaties, waaronder voor circa 20 teams binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deelnemers geven aan dat ze zich na deelname bewuster zijn van hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarnaast staan zij mee stil bij ‘de bedoeling’ van hun werk, de menselijke maat en een heldere communicatie (zowel intern als extern). Door het sterkere zelfbewustzijn durven deelnemers ook tegen te spreken als zij worden geconfronteerd met onuitvoerbare of ineffectieve regelingen richting kerndepartementen en de politiek.

 

“Ik vond de theorie erg interessant, die werd ook tastbaar gemaakt met de voorbeelden. Ook waren er voor mij als ambtenaar nieuwe invalshoeken en uitgangspunten, andere manieren om ergens naar te kijken.”

“Ik heb er veel van geleerd en vond het de beste online cursus waar ik tot nu toe aan deelgenomen heb. Veel inhoudelijke kennis opgedaan, interactief en verbeterpunten meegenomen door het bespreken van een casus uit de praktijk, top!”

Enkele citaten van deelnemers

Doelen workshop

 • Deelnemers leren wat ambtelijk vakmanschap inhoudt en wat dit betekent voor het eigen werk.
 • Deelnemers leren hoe zij zelf invulling kunnen geven aan vakmanschap in de praktijk (ontwikkelen handelingsperspectieven).
 • Met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden van en grenzen aan ambtelijk vakmanschap aan de hand van concrete voorbeelden.
 • Reflecteren op ambtelijk vakmanschap in relatie tot het vergroten van het vertrouwen in de overheid.  

Wat levert de workshop op?

Voor deelnemers

 • Vergroten kennis over ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete handelingsperspectieven over hoe je vakmanschap in de praktijk invulling kunt geven.

Voor publieke organisaties

 • Vergroten kennis over ambtelijk vakmanschap
 • Concrete handvatten voor de organisatie hoe ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en beschermen.
 • Optimaal gebruikmaken van de kritische denkkracht en ervaring van publieke professionals ten bate van kwalitatieve publieke dienstverlening en vertrouwen van burgers/cliënten in de organisatie.

Kerninformatie

 • Voor ambtelijke teams werkzaam in beleid, uitvoering of toezicht
 • Fysieke bijeenkomst of online.
 • 10 – 12 deelnemers werkzaam op dezelfde afdeling of in hetzelfde team.
 • Duur: 2,5 uur
 • Opzet:

– Inleiding over de rol en verantwoordelijkheden van de ambtenaar binnen de overheid, ambtelijk vakmanschap.                        

– Waardenoefening: wat zijn de belangrijkste waarden in de uitvoering van je vak?

– Aan de slag met een casus die de deelnemers zelf hebben voorbereid en die kenmerkend is voor hun werkpraktijk. Welke dilemma’s spelen er en hoe ga je daarmee om als ambtelijk professional? Wat is ervoor nodig om goed en geloofwaardig te handelen?

Trainers en partners

De workshop wordt begeleid door een ervaren trainer vanuit Stichting Beroepseer. Alle trainers voor deze workshop hebben brede expertise op het gebied van ambtelijk vakmanschap.

Meer weten?

Wil je meer weten over de workshop Ambtelijk Vakmanschap of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders van Stichting Beroepseer.