Skip to main content

Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap

De eendaagse training Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap biedt een compacte en intensieve kennismaking met wat er rechtsstatelijk van ambtenaren wordt verwacht. Deze training helpt ambtenaren om hun rechtsstatelijke koers scherp te stellen. Tijdens de dag verwerf je essentiële basiskennis, krijg je praktische handvatten, en word je uitgedaagd om zelf weloverwogen keuzes te maken.

Inleiding

Het gezag van de overheid staat sterk onder druk en het herwinnen van dat gezag hangt in belangrijke mate af van de mate waarin ambtenaren hun rechtsstatelijke opdracht overtuigend vormgeven. Het is dan ook niet voor niks dat de nieuwe eed rechtsstatelijkheid een centrale rol geeft. Dit besef komt expliciet terug in twee toezeggingen die ambtenaren moeten doen: ‘Ik werk integer en behandel iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect’ en ‘Ik gedraag mij volgens onze wetten, het recht en de gedragsregels die verder voor mij gelden.’

De focus op rechtsstatelijkheid betekent dat ambtenaren niet uitsluitend dienaren zijn van de uitvoerende macht (bewindspersonen), maar  minstens evenzeer van de burger. Om in dit spanningsveld  goed te kunnen opereren, moet je als ambtenaar scherp voor ogen hebben wat  je functie inhoudt, wat de democratische rechtsstaat is, en hoe je hieraan concreet vorm kan geven. Centrale vragen in deze missie zijn:  Hoe behandel je iedereen rechtvaardig, gelijkwaardig en met respect? In hoeverre vraagt dienstbaarheid aan de burger ook om een meer activistische houding? Hoe verhoudt de roep om maatwerk zich tot de rechtsstaat? 

De training Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap geeft ambtenaren de benodigde rechtsstatelijke kennis. In de door Stichting Beroepseer en de Vrije Universiteit ontwikkelde training leren deelnemers in een dag wat de democratische rechtsstaat betekent voor het werk van ambtenaren. Aan de hand van onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden deelnemers uitgedaagd na te denken over wat de rechtsstaat betekent voor het eigen werk.

Quotes

Stichting Beroepseer en de Vrije Universiteit hebben de training Rechtsstatelijk en democratisch vakmanschap gegeven aan ambtenaren van grote uitvoeringsorganisaties: DUO, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Hieronder zijn enkele quotes van de deelnemers weergegeven:

Ik vond het een goede module. Leerzaam en ogen openend…’

De verhouding theorie versus interactie was een hele plezierige en de diepgang was precies goed.’

‘De inhoudelijke professionaliteit en de interactie vond ik boven verwachting. Goed gekozen sprekers, inhoudelijk aanvullend.’

‘Ik heb er veel van geleerd. Mooie opbouw van overall, achtergrond naar praktisch. Ruimte voor vragen en discussie.’

‘Iedereen die bij de overheid werkt en die met wetgeving werkt, heeft baat bij het volgen van deze masterclass rechtsstatelijk handelen.’

Doelgroep en doelstelling

Doelgroep: De  training Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap is primair gericht op ambtenaren van uitvoeringsorganisaties.  

Op verzoek kunnen we het programma  in overleg aanpassen aan ambtelijke organisaties die zich met beleid of toezicht bezighouden.

Doelen:

 • Leren wat de democratische rechtsstaat is
 • Leren wat de rechtsstaat te maken heeft met het gezag van de overheid
 • Leren wat de democratische rechtsstaat betekent voor je verantwoordelijkheden als ambtenaar
 • Uitdagen na te denken over wat de rechtsstaat betekent voor je eigen werk. Wat voor soort ambtenaar wil je zijn gezien de opgaven van deze tijd?

Deelnemers inzicht geven in hoe zij zelf rechtsstatelijk kunnen handelen in de praktijk op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur: dit gebeurt aan de hand van de dliemma’s rondom het leveren van maatwerk.  

Wat levert de training op?

Voor deelnemers

 • Bewustwording van belang rechtsstatelijk handelen voor gezag van de overheid.
 • Bewustwording van opdracht ambtenaar
 • Vergroten kennis over rechtsstaat en rechtsstatelijk handelen.
 • Concrete handelingsperspectieven over hoe je de rechtsstaat in de praktijk invulling kunt geven.

 

Voor publieke organisaties

 • Vergroten kennis over rechtsstaat
 • Concrete handvatten voor de organisatie hoe rechtsstatelijk handelen dient te worden vormgegeven.

Kerninformatie

 • Voor ambtenaren werkzaam in uitvoeringsorganisaties (In overleg kan het programma aangepast worden aan ambtelijke organisaties die zich met beleid of toezicht bezighouden).
 • Fysieke bijeenkomst op locatie.
 • 10 –20 deelnemers per groep.
 • Duur: 1 dag
 • Opzet:

– Wat voor soort ambtenaar wil je zijn gezien de opgaven van deze tijd?

– Gezag van de overheid door recht. De betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat.

– Beginselgeleide toepassing van het recht in de praktijk.

Docenten

De training Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap wordt begeleid door twee ervaren docenten. Zowel Stichting Beroepseer als de Vrije Universiteit vaardigen voor iedere sessie een docent af. Beschikbare docenten zijn onder andere drs. Thijs Jansen (directeur Stichting Beroepseer), prof. dr. Bart van Klink (hoogleraar Methoden en Technieken van Recht en Rechtswetenschap) en mr. dr. Caroline Raat (auteur, docent en procesgemachtigde).

Meer weten?

Wil je meer weten over de training Rechtsstatelijk en Democratisch Vakmanschap of een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Thijs Jansen.